MUZEUM > KOMPUTERY > MIKROKOMPUTER MERITUM 1

 

MIKROKOMPUTER MERITUM 1
(8-BITOWY)

PRODUCENT - Zakłady Urządzeń Komputerowych MERA ELZAB w Zabrzu

MERITUM 1 - polski mikrokomputer domowy produkowany przez Zakłady MERA ELZAB w latach 1983-1985.
Sercem mikrokomputera był mikroprocesor Z80 lub jego odpowiednik U880 produkcji NRD.

MERITUM to nazwa dla całej rodziny 8-bitowych mikrokomputerów wykorzystujących popularny mikroprocesor Z80 produkowanych przez Zakłady Urządzeń Komputerowych MERA ELZAB. Zależnie od rodzaju oprogramowania podstawowego umieszczanego w pamięci stałej oraz rodzaju urządzeń zewnętrznych można było tworzyć mikrokomputery MERITUM o różnych możliwościach funkcjonalnych. Rolę monitora ekranowego mógł pełnić np. polski monitor monochromatyczny NEPTUN 156 lub czarno-biały odbiornik telewizyjny. Magnetofon kasetowy był stosowany jako pamięć zewnętrzna, dzięki czemu programy oraz zbiory danych mogły być przechowywane na typowych taśmach magnetofonowych. Rolę jednostki centralnej w mikrokomputerze spełniał mikroprocesor Z80 lub jego odpowiednik produkcji NRD pod nazwą U880. Pamięć mikrokomputera MERITUM składała się z modułu pamięci stałej ROM o pojemności 14 kB oraz modułu pamięci RAM. Pierwsze mikrokomputery MERITUM zawierały 16 kB pamięci RAM, w następnych rozszerzono ją do 48 kB.
Brak trybu graficznego można było zaliczyć do poważnych wad mikrokomputera, choć częściowo tą lukę uzupełniała semigrafika. Klawiatura obejmowała trzy grupy przycisków: alfanumeryczne, sterujące i funkcyjne. Mikrokomputer wyświetlał 16 linii z których każda mogła zawierać do 64 lub do 32 znaków, w zależności od wybranego trybu wyświetania.
Mikrokomputer MERITUM był projektowany na wzór amerykańskiego komputera TRS-80, a interpreter języka BASIC był wzorowany na MBASIC firmy Microsoft.

MERITUM 1 produkowany w latach 1983-1985 powstał w nakładzie powyżej 1000 sztuk.

 

Mikrokomputer MERITUM z zasilaczem sieciowym.

 

Dokumentacja dla mikrokomputera MERITUM.

 

 

 

Mikrokomputer MERITUM był wzorowany na amerykańskim komputerze domowym
TRS-80 (Tandy-Radio Shack 2) i jest z nim zgodny programowo.

 

Wersje

Produkowano kilka wersji mikrokomputera MERITUM, tzn. MERITUM 1, MERITUM 2 i prototypową MERITUM 3.

 

Dane techniczne
Zasilanie z sieci 220 V, 50 Hz (przez zewnętrzny zasilacz)
Procesor Z80A 2,5 MHz
Pamięć RAM 16 kB
Pamięć ROM 14 kB
Tryb graficzny brak (semigrafika)
Tryb tekstowy 32 (64) x 16 znaków
Klawiatura 55 klawiszy + przycisk RESTART
Dźwięk 1 kanał
Pamięć zewnętrzna magnetofon kasetowy typu MK 232 P, MK 433, M 101 lub Kapral
Monitor ekranowy Neptun 156 lub telewizor czarno-biały
Wbudowany język programowania BASIC
Lata produkcji 1983 - 1985