MUZEUM > RTV > ODBIORNIK RADIOWY ŚWIATOWID

 

ODBIORNIK RADIOWY ŚWIATOWID
(STACJONARNY LAMPOWY)

PRODUCENT - ZRK

ŚWIATOWID - popularna nowoczesna superheterodyna przeznaczona do odbioru stacji radiofonicznych
nadawanych na falach długich, średnich, krótkich i ultrakrótkich. W układzie elektrycznym odbiornika wykorzystano pięć miniaturowych podwójnych lamp elektronowych typu nowal (ECC 85, ECH 81, EBF 89, ECL 82, EM 80) oraz dwie diody germanowe (DOG 53). Odbiornik ma sześć obwodów strojonych w torze AM i dziewięć obwodów strojonych w torze FM. Obwody te zapewniają dobrą selektywność odbiornika. Przy odbiorze na zakresach fal długich i średnich korzysta się z wbudowanej anteny ferrytowej (kierunkowej). Do odbioru na zakresie fal krótkich służy antena wewnętrzna w postaci odcinka przewodu. Dodatkowo odbiornik przystosowano do współpracy z anteną zewnętrzną. Odbiór stacji ultrakrótkich (UKF) wymaga zastosowania zewnętrznej anteny dipolowej, jednak w przypadku odbioru stacji lokalnych znajdujących się w niedużej odległości, wystarcza dołączony do odbiornika odcinek przewodu.

Regulacja barwy dźwięku jest możliwa przy pomocy dwóch skrajnych klawiszy przełącznika klawiszowego.
Odbiornik wykonano w technologii obwodów drukowanych, co zapewnia dużą trwałość montażu. Radioodbiornik przystosowano do zasilania wyłącznie z sieci prądu zmiennego o napięciach 100, 200 lub 220 V. Do prostowania prądu wykorzystano prostownik selenowy pracujący w układzie mostkowym. Radio wyposażono w gniazdo dla magnetofonu, gniazdo dla gramofonu elektrycznego oraz gniazdo do podłączenia dodatkowego głośnika magnetoelektrycznego. Odbiornik produkowano w pierwszej połowie lat sześćdziesiątych i wówczas jego cenę ustalono na 1950 zł.

 

 

Dane techniczne
Zasilanie z sieci 100, 200 lub 220 V
Pobór mocy około 55 W
Moc wyjściowa (niezniekształcona) 1,2 W
Zakres fal długich 180 - 285 kHz
Zakres fal średnich 525 - 1605 kHz
Zakres fal krótkich 6 - 16 MHz
Zakres fal ultrakrótkich (UKF) 65,5 - 73 MHz
Głośnik magnetoelektryczny owalny GDS-18-13/2 W
Oświetlenie skali dwie żarówki 6,3V / 0,3A
Wymiary 500 x 298 x 205 mm
Masa 8,8 kg